Voorkom vertragingen met slimme rondkijk beelden

Netbeheerders zijn gestart met een nieuwe, wijkgerichte aanpak om de laagspanningsnetten te verzwaren. Hierbij nemen aannemers niet alleen de uitvoering voor hun rekening, maar ook de engineering en voorbereiding. Dit moet leiden tot een versnelde realisatie van deze enorme opgave.

Deze nieuwe werkwijze vereist echter nieuwe competenties bij de aannemers. Het plannen van de duizenden nieuwe elektriciteitshuisjes en kabeltracés is complex, en kent veel stakeholders en conflicterende belangen. De schaarse ruimte voor nutsvoorzieningen maakt het er niet makkelijker op. Hoe zorg je dan toch voor die gewenste versnelling?

Laten we eerst kijken naar de belangrijkste

Oorzaken van vertragingen

Conflicterende belangen

Verrassingen in het werk

Gedoe over schade

Conflicterende belangen

De locatiekeuzes voor netwerken en elektriciteitshuisjes vereisen veel afstemming tussen bijvoorbeeld gemeenten, netbeheerders en omwonenden. Die huisjes worden vaak als ongewenste objecten gezien.

Tegelijkertijd moet het ontwerp rekening houden met wat visueel en technisch acceptabel is en wat past bij de bestaande nutsvoorzieningen. Vaak is ter plekke schouwwerk nodig om alle belangen te inventariseren – een tijdrovend proces.

Verrassingen in het werk

Verouderde informatie over de projectomgeving, zoals kaarten of foto’s van Streetview of Cyclomedia, kan tijdens de uitvoering voor kostbare verrassingen zorgen. De voor het project nog onbekende veranderingen in de omgeving kunnen de werkzaamheden beperken, met faalkosten en vertraging tot gevolg. 

 

Beelden van 1 jaar geleden
Meest recente beelden

Gedoe over schades

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte kan onbedoeld schade ontstaan aan infrastructuur, groenvoorzieningen of eigendommen van omwonenden. Discussies over de schade-oorzaak leiden vaak tot vertraging en extra kosten.

.

De oplossing:
Slimme 360-graden opname

Horus biedt de oplossing: nul- en eindmetingen met 360-graden rondkijkbeelden van hoge resolutie en nauwkeurige plaatsbepaling. De nulmeting legt de startsituatie vast, de eindmeting toont de situatie na afronding. Door beide te vergelijken, krijg je nauwkeurig zicht op alle veranderingen. Deze foto’s laat de situatie op een bepaald moment zien en is voor iedereen eenvoudig te begrijpen. 

Daarnaast kunnen GIS-data met kabels en leidingen naadloos worden geprojecteerd in de beelden. Zo zie je meteen de samenhang tussen de actuele situatie en de geplande of nieuwe infrastructuur. Handige meethulpmiddelen in de software completeren het totaalbeeld.

Belangrijkste voordelen

Visueel communiceren

sneller en beter schouwproces,
zien wat er kan

Actuele informatie

voorkomt dure verrassingen en vertragingen

Objectieve registratie

voorkomt discussies over schade-afhandeling

Onze aanpak voor jouw project

Bij Horus leveren we de systemen voor professionele 360-graden beeldmetingen, afgestemd op deze projectbehoefte. We kunnen de metingen zelf uitvoeren of jou en je teams hiervoor opleiden. De geanonimiseerde beelden stellen we tot 5 jaar beschikbaar in een online omgeving, geïntegreerd met PIM.info voor extra efficiëntiewinst. 

Door deze slimme nul- en eindmetingen aan je projecten toe te voegen, voorkom je onnodige vertragingen en faalkosten. Bespaar tijd, geld en gedoe met onze krachtige oplossing. Zo geven we samen een boost aan de gewenste energietransitie. 

Klaar om versnelling te maken?

Meer weten?

Meest gestelde vragen

De bewaartermijn voor de  beelden voor deze toepassing is vaak 5 jaar. Indien nodig kan dat verlengd worden. In onze online omgeving stellen we deze geanonimiseerde beelden beschikbaar. 

De inwinning wordt verzorgd door Horus of een van haar partners die ervaring heeft met het uitvoering van deze metingen en ze efficient kan uitvoeren. 

Om schadebeelden te kunnen vastleggen, is het van belang dat de rondkijkbeelden zowel qua resolutie, scherpte, diepte en kleur maar ook de plaatsbepaling goed zijn. Zodoende mis je geen detail en kun je andere infrastructuur in de vorm van GIS data goed in samenhang zien. Iets dergelijks lukt met smartphone of GoPro cameras niet. 

Via de website Street-wise.nl of in samenhang met je projectdata in PIM.info.

Zeker, we laten je graag zien hoe het werkt. Neem hiervoor contact op via het formulier hierboven.

De kracht van deze aanpak is dat het door jou wordt bepaald en passende momenten voor je project vindt. Dat is noodzakelijk voor nul- en eindmetingen, en zo kom je niet voor verrassingen te staan.

We blurren de beelden zodat persoonskenmerken niet zichtbaar zijn. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de data.